tiistai 17. huhtikuuta 2007

Hallituksessa ollaan

Tänään eduskunta valitsi Matti Vanhasen pääministeriksi äänin 121-70. Tästä alkaa myös vihreiden uusi hallitustaival.

Hallitusohjelma on sellainen, että vihreät saattoivat sen yksimielisesti hyväksyä. Sinivihreässä hallituksessa on vahva vihreä vire. Opintotukea korotetaan, yliopistojen perusrahoitusta lisätään, arvoliberalismi etenee niin maahanmuuttajien, tasa-arvon kuin seksuaalivähemmistöjen asioissa, lapsiperheiden asemaa parannetaan, sosiaaliturvan riittävyyden ja aukottomuuden takaava perusturvauudistus käynnistetään, uusiutuvaan energiaan satsataan oikeasti, sekä ympäristönsuojelun oikeudellista asemaa ei heikennetä ja nykyisiä suojeluohjelmia jatketaan.

Hallitusohjelmaneuvottelut Säätytalolla olivat tiiviit viime keskiviikosta sunnuntaihin. Olin itse vihreistä vastuussa perusturvaa, palveluja ja työelämää (STM+TM) käsitelleestä työryhmästä. Lisäksi neuvottelujen aikana minut laitettiin edustajaksemme kahteen pienempään lisäryhmään, palvelujen ja tulonsiirtojen rahanjakoa tehneeseen alatyöryhmään sekä työelämän politiikkaohjelmaa valmistelleeseen työryhmään. Luottamus tuntui hyvältä, ja töitä tehtiin tosissaan. Välillä piti vielä juosta omiin ryhmäkokouksiin, sekä yleisiin että suppeamman neuvottelutyöryhmän kokouksiin. Viisi päivää tehtiin töitä aamukahdeksasta yömyöhään. Kokemus oli hieno. Vaikka puolueiden välillä väännettiin todella tiukasti ohjelman yksityiskohdista, oli neuvotteluissa erittäin hyvä yhteishenki ja vahva luottamuksen ilmapiiri. Uusi hallitus lähtee tekemään työtä vahvalta pohjalta.

Lopputulos on vihreiden kannalta varsin tyydyttävä. Ilman meitä monia tärkeitä asioita ei olisi hallitusohjelmassa. Kaikki neljä puoluetta olivat myös riittävän monissa asioissa melko yksimielisiä. Vihreiden tulosta arvioitaessa on realistista havaita, että monia nyt saavuttamiamme asioita ei olisi ollut mahdollista edistää sosialidemokraattien kanssa. Tämä luo uskoa sinivihreää hallitukseen myös niille vihreille, jotka pitävät yhteistyötä demarien kanssa ensisijaisena. Näiden neuvottelujen tulos osoittaa, että demareilla ei ole yksinoikeutta porvariyhteistyöhön.

Ilmastopolitiikassa saimme riittävän monta edistysaskelta; uusituvia energioita edistetään mm. energia-avustuksin (esimerkiksi kestävien lämmitysjärjestelmien edistämiseksi) ja biokaasun syöttötariffilla. Ympäristönsuojelussa torjuttiin ainakin taka-askeleet: Vuotosta ja Kollajaa ei rakenneta, vaan vesistöjen suojelun oikeudellisen aseman säilyminen varmistui hallituksen yksimielisyyden edellytyksellä. Ydinvoimaa ei suljeta pois, mutta sitä ei myöskään hallitusohjelmassa kannateta. Vihreiden tavoitteena on osoittaa, että lisäydinvoimaa ei tarvita vaan uusiutuva energia ja energiatehokkuus ovat tulevaisuutta. Tätä puoltaa ohjelmaan tehty kirjaus siitä, että energian kasvu pyritään taittamaan. Ruotsissa on jo onnistuttu rikkomaan tämä vanha myytti: vaikka talous kasvaa, ei energiankulutuksen tarvitse kasvaa. Energiatehokas yhteiskunta on resurssitehokas ja taloudellinen yhteiskunta.

Perusturvauudistus on tulevan hallituksen yksi keskeinen haaste. Ohjelman tavoitteet aukottomasta, perusturvan kaikissa elämäntilanteissa turvaavasta, työhön kannustavasta ja köyhyyttä vähentävästä uudistuksesta on vihreiden mieliin. Vihreiden puheenjohtaja Tarja Cronberg voi työministerinä osallistua tämän hankkeen onnistumisen turvaamiseen. Tässä on suuri tilaisuus rakentaa uutta hyvinvointia suomalaisille, varmistaa ihmisten perusturva ja luoda nykyistä selkeämpi ja oikeudenmukaisempi järjestelmä, jossa työnteko on aina kannattavaa ja kannustinloukut poistuvat. Tämän hankkeen onnistuminen on avainasemassa työllisyysasteen nostamisessa, rakenteellisen työttömyyden vähentämisessä ja syrjäytymisen ehkäisyssä.

Parhaimmillaan sinivihreä hallitus voi näyttää, että se onnistuu siinä missä sosialidemokraatit eivät ole onnistuneet. Reilun ja kestävän yhteiskunnan rakentamisessa, jossa kaikilla on oikeus toimeentuloon ja mielekkääseen työhön. Itse aion olla tässä työssä aktiivisesti mukana. Vihreitä tarvitaan paitsi ilmastopolitiikkaan, myös perusturvauudistuksen onnistumiseen. Vihreät on tämän hallituksen sosiaalinen ja ekologinen omatunto.