torstai 20. syyskuuta 2007

Työttömyyden hoidosta työllisyyden hoitoon

Vaikka blogi on ollut syksyn hiljaa, on kiirettä pitänyt. Elokuun loppu meni tiiviisti hallituksen budjettineuvotteluissa, joihin osallistuin vihreiden edustajana. Vihreä eduskuntaryhmä valmisteli myös syksyn toimintaansa. Syyskuun alku on mennyt vauhdikkaasti eri tilaisuuksissa puhumiseen, ja nyt tällä viikolla eduskunnan budjettikäsittelyyn.

Laitan tähän eilisen puheenvuoroni työministeriön osalta käydystä keskustelusta. Hallitus on tekemässä työvoimapolitiikassa paljon parempaa työtä, kuin mitä julkisuudessa on annettu ymmärtää:

"Ville Niinistö /vihr (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! On hienoa, että hallitus ja ministeri Cronberg ovat ottaneet työvoimapolitiikan painopisteeksi työllisyyden hoitamisen ja työllistymisen eikä pelkästään työttömyyden hoitamista, ja siitä hatunnosto. On yritetty löytää tehokkaimmat keinot työllistää ihmisiä heidän tarpeidensa mukaan.

On tärkeää, että huomioidaan todellakin jokaisen ihmisen lähtökohta niin, että kaikilla on aito mahdollisuus työhön. Perusturvan uudistus on iso osa tätä kokonaisuutta, ja toivon, että työministeri varmistaa, että siinä vahvistetaan kaikkien mahdollisuus työhön ja siten vahvistetaan perusturvaa.

Tässä [keskustelussa] on tullut esille, että itse asiassa työllistämismäärärahat laajasti ymmärrettynä lisääntyvät merkittävästi, kun otetaan mukaan kaikki oppisopimuskoulutukset ja ammatillisten koulutuspaikkojen lisääminen ja työpajatoiminta.

Kun vielä kolmannen sektorin ja julkisen sektorin työllisyysmäärärahat yhteenlaskettuna jäävät suunnilleen nykytasolle tai jopa hieman lisääntyvät, ja julkisuudessa on tästä ollut kuitenkin täysin toisia käsityksiä, niin miten ministerinä te varmistatte sen, että tieto määrärahojen riittävyydestä kulkee alan järjestöihin (Puhemies: Aika!) - joissa nyt on ollut epäluuloa ja -toivoa siitä, mitä tulevaisuus tuo tullessaan?

Myös oppositiolta tässä toivoisin maltillisuutta, että ainakaan virheellisiä tietoja ei leviä, niin kuin niitä on julkisuudessa tähän saakka ollut. En sano, että oppositio on niitä levittänyt, mutta niitä on ollut."

Ei kommentteja: